CÈDULA D’HABITABILITAT

CÈDULA D’HABITABILITAT

Contacti’ns: 93 171 00 32, info@arquedis.com

Mes de 1.200 cèdules tramitades amb èxit.

Cèdula d'Habitabilitat

Què és?

La cèdula d’habitabilitat és l’acte administratiu en virtut del qual s’acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveuen la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i el Decret 141/2012, de 30 d’octubre, de condicions mínimes d’habitabilitat, i que, per tant, és apta per ser destinada a residència humana, sense perjudici que es desenvolupin altres activitats degudament autoritzades.

Aquesta cèdula té una vigència de 25 anys per als habitatges de nova construcció i de 15 anys per a les cèdules de segones ocupacions i de primera ocupació de rehabilitació.

El document inclou les dades identificadores de l’adreça i ubicació de l’habitatge, la superfície útil de l’habitatge i de les habitacions, estades i espais que componen l’habitatge, el llindar màxim d’ocupació, així com la identificació i titulació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat.

 

Qui la necessita?

El decret 141/2012 de 30 d’octubre indica en el seu article novè que tots els habitatges estan obligats a comptar amb la Cèdula d’Habitabilitat. És imprescindible l’aportació d’aquest document en els següents casos:

 • Compra-venda d’un habitatge.
 • Lloguer d’un habitatge.
 • Transmissions d’habitatge per herència, adjudicació, etc.
 • De conformitat amb la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, les empreses subministradores d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis han d’exigir la cèdula d’habitabilitat vigent als usuaris finals perquè aquests puguin contractar els serveis, i han d’incorporar una còpia al seu expedient de contractació, tot això sense perjudici del compliment altres normes sectorials aplicables.

Com es fa el tràmit?

L’obtenció de la Cèdula d’Habitabilitat està condicionada a la prèvia obtenció d’un Certificat d’Habitabilitat. Aquest document ha de ser elaborat per un Arquitecte o un Arquitecte Tècnic i en ell s’acredita que l’habitatge compleix la legislació vigent en matèria d’habitabilitat.

El certificat d’habitabilitat ha d’estar visat pel col·legi professional corresponent i presentar-se a la Generalitat juntament a la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat. Una vegada presentada la documentació han de pagar-se unes taxes administratives.

Aproximadament quatre setmanes després de lliurar-se el certificat d’habitabilitat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya emet la cèdula d’habitabilitat.

Com treballem?

La base del nostre èxit és la satisfacció dels nostres clients. Per tal d’ajudar-li en l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, treballem de la manera més àgil i professional possible i operem de la següent manera:

 • Visitem el seu habitatge per fer una inspecció tècnica.
 • Si l’habitatge compleix les condicions d’habitabilitat, l’endemà li lliurem el Certificat d’Habitabilitat.
 • Si a més del certificat desitja que gestionem la seva sol·licitud davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, li lliurarem el resguard de la sol·licitud completada i del pagament de les taxes administratives.
 • En tot moment li assessorem per evitar-li problemes, retards, i despeses innecessàries.

Quant costa?

Les nostres tarifes varien segons la localitat en la qual es trobi l’habitatge i el tipus de servei que contracti entre aquests dos:

Servei Bàsic:

 • Emissió del certificat d’habitabilitat visat pel Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Barcelona.

Servei Integral:

 • Emissió del certificat d’habitabilitat visat pel Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Barcelona.
 • Tràmits de sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat.
 • Pagament de les taxes administratives.

Aquesta segona opció és més avantatjosa per a vostè perquè li estalviarà temps i li inclourà el nostre assessorament en cas que rebi algun requeriment per part de les oficines d’Habitatge.

CONSULTORIA EN ARQUITECTURA. SERVEIS INTEGRALS PER L'HABITATGE I L'EDIFICI. 93 171 00 32.