CERTIFICAT ENERGÈTIC

CERTIFICAT ENERGÈTIC

Contacti’ns: 93 171 00 32, info@arquedis.com

Obligatori des de l’1 de Juny de 2013.

Certificat Energètic

Tots els edificis o unitats d’aquests que es venguin o lloguin estan obligats a disposar d’un certificat energètic.

Què és?

Aquest certificat, que ha de ser expedit per un tècnic habilitat, qualifica el grau d’eficiència energètica d’un edifici o una part del mateix, per exemple, d’un pis o un local.

Aquesta qualificació indica quines són les emissions de CO2 de l’immoble en funció del consum d’energia que requereix per al seu normal funcionament segons l’ús al que estigui destinat.

Tal i com ja succeeix amb els electrodomèstics, la qualificació energètica assigna un codi de color que classifica els immobles segons una escala que va de la categoria més alta, la “A”, a la més baixa, la “G”.

CERTIFICAT ENERGÈTIC

Qui ho necessita?

El certificat d’eficiència energètica d’edifici existent o certificat energètic s’exigeix a qualsevol immoble destinat a la venda o el lloguer. El propietari estarà obligat a informar de la qualificació energètica de l’immoble que ofereixi.

Amb aquesta norma es pretén que els compradors o arrendataris d’un immoble tinguin en compte l’eficiència energètica del mateix a l’hora de prendre la seva decisió i que tal qualificació es converteixi en un valor afegit a l’hora de determinar el valor de mercat de l’immoble.

CERTIFICAT ENERGÈTIC

Com funciona?

El certificat energètic només pot ser redactat per un tècnic habilitat amb la formació adequada per a l’elaboració d’aquest tipus de documents.

Serà necessària almenys una visita a l’immoble en la qual el tècnic haurà de fer una presa de dades dels sistemes de calefacció i refrigeració i de l’envolupant de l’immoble (façanes, cobertes, sòls, finestres, etc.). Es recaptarà informació sobre, entre altres coses, els materials constructius, la seva transmitància tèrmica, les projeccions d’ombres, ponts tèrmics, orientació de l’immoble, etc.

Després d’està presa de dades, en aproximadament dos dies estarem en disposició de lliurar-li el certificat amb el resultat de la seva qualificació.

Juntament amb el certificat li donarem una sèrie de recomanacions per millorar en almenys un grau la seva qualificació energètica.

Posteriorment aquest certificat haurà de ser registrat per la Generalitat i és possible que l’administració enviï un inspector per comprovar la veracitat de les dades de l’informe aportat.

CERTIFICAT ENERGÈTIC

Quant costa?

El preu d’un certificat energètic variarà en funció de la tipologia de l’immoble, les seves dimensions i la seva localització. No dubti en sol·licitar-nos un pressupost sense compromís. Li donarem un preu molt competitiu.

Es beneficiaran de preus especials aquells clients que desitgin que juntament amb el certificat tramitem també la cèdula d’habitabilitat, així com les comunitats de veïns que contractin una certificació conjunta per a tot l’edifici.

CERTIFICAT ENERGÈTIC

CONSULTORIA EN ARQUITECTURA. SERVEIS INTEGRALS PER L'HABITATGE I L'EDIFICI. 93 171 00 32.