LLICÈNCIA D’ACTIVITATS

LLICÈNCIA D’ACTIVITATS

Contacti’ns: 93 171 00 32, info@arquedis.com

Li acompanyem en totes les fases necessàries per a l’obtenció d’una llicència d’activitat.

LICENCIASPer poder obrir el seu negoci necessitarà sol·licitar al seu ajuntament una llicència d’activitats.
En funció de l’activitat que vostè desitgi iniciar i de les característiques del local o oficina on vulgui desenvolupar-la, el seu ajuntament li exigirà per a l’inici de l’activitat la presentació d’una comunicació, d’una memòria tècnica o d’un projecte tècnic.
A més és possible que abans de poder obtenir la llicència es vegi en la necessitat de fer obres per adaptar el seu local a les ordenances que li siguin d’obligat compliment en matèria d’incendis, salubritat i higiene, instal·lacions elèctriques, etc.
Nosaltres li acompanyarem en tot el procés per a la sol·licitud de la llicència d’obertura. Auditarem el seu local per conèixer en quina mesura compleix ordenances. En cas de ser necessari elaborarem el projecte i executarem les obres necessàries perquè les compleixi. Finalment presentarem tota la documentació tècnica que sigui necessària per a la sol·licitud i obtenció de la llicència.
Comptem amb una àmplia experiència en la tramitació de llicències d’activitat i d’obres per a establiments hostelers, d’oficines, docents, etc. tant a Barcelona ciutat com en altres municipis de la província.

CONSULTORIA EN ARQUITECTURA. SERVEIS INTEGRALS PER L'HABITATGE I L'EDIFICI. 93 171 00 32.